Help je mee de klimaatdoelstellingen halen tegen 2050?

17 februari 2020 - Leestijd: 3 minuten
Smart BENOveren

Helaas zitten er vandaag te veel broeikasgassen (met als bekendste boosdoener: kooldioxide (CO₂))  in de lucht, wereldwijd. Daardoor verandert het klimaat en ondervinden we dus grillige weersomstandigheden ... 

De klimaatdoelstellingen houden in dat de temperatuur op aarde met niet meer dan 2°C mag stijgen. Om die doelen te bereiken, moeten we zo snel mogelijk de hoeveelheid broeikasgassen en schadelijke stoffen sterk verminderen. Dat kan alleen door doortastende maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door steeds meer gebruik te maken van hernieuwbare energie. Maar evengoed door onze energieconsumptie te verminderen (o.a. door huizen veel beter te isoleren), energiegebruik aan te passen naargelang de beschikbaarheid, energie-opslag te voorzien en de capaciteit van elektriciteitstransport te verhogen.

Wat doet Vlaanderen?

Ook Vlaanderen wil veel zuiniger omspringen met energie. Het is daarom belangrijk dat onder meer alle woningen in Vlaanderen energiezuinig worden. Tegen 2050 wil Vlaanderen dat elke woning even energiezuinig is als een nieuwbouw die vandaag wordt gebouwd. Om aan deze energiedoelstelling te voldoen, bestaan er twee mogelijke pistes:

Van zodra je woonst aan een van volgende pistes voldoet, is het in orde met de energiedoelstelling:

1. Elk onderdeel van je woning voldoet aan aparte eisen:

  • Dak, vloer en muren: U = 0,24 W/(m²K)
  • Beglazing: U = 1,0 W/(m²K)
  • Vensters (= beglazing en raamprofielen samen): U = 1,5 W/(m²K)
  • Energie-efficiënte verwarmingsinstallatie:
    • warmtepomp, condenserende ketel, micro-WKK, warmtenet of decentrale toestellen met een totaal maximaal vermogen van 15 W/m². 

 

2. Je woning of appartement haalt het label A of A+.

  • Bij de opmaak van het EPC wordt berekend hoeveel energie de woning verbruikt. Hierbij wordt rekening gehouden met de isolatiegraad, de verwarmingsinstallatie, de ventilatie, de zonne-energie of andere hernieuwbare energie ... 
  • Een energielabel A voor je woning of appartement staat voor een berekend energieverbruik van maximaal 100 kWh/(m² jaar).
     

Is de energiedoelstelling verplicht?

Momenteel zijn er nog geen verplichtingen verbonden aan de klimaatdoelstellingen 2050 … Maar het is wél verstandig om hier al rekening mee te houden! Woningen die niet voldoen, kunnen in de toekomst minder interessant zijn op de vastgoedmarkt en mogelijk in waarde dalen. Ben je van plan je woning te BENOveren? Doe het dan meteen juist en hou rekening met de energiedoelstellingen op lange termijn. Je woning nu al klaarmaken voor de toekomst staat garant voor een verhoogd wooncomfort én een lagere energiefactuur. Bovendien draag jij op die manier je steentje bij, en help je dus mee de klimaatdoelstellingen voor 2050 halen!