De woningpas: het digitaal paspoort van je huis.

29 maart 2021 - Leestijd: 4 minuten
Woningpas

Keuringen, attesten, je energieprestatiecertificaat ... Bij een woning (ver)bouwen, (ver)kopen of (ver)huren komen veel paperassen kijken. Daarom bundelde de Vlaamse overheid alle relevante info over je woning in de woningpas: een digitaal paspoort voor je huis. Nieuwsgierig naar de jouwe? Bekijk het paspoort van je woning op woningpas.vlaanderen.be, en log veilig in met je e-id, token of via de itsme®-app.

Van energieprestatiecertificaat tot bodemattest.

Dankzij een samenwerking van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, het Departement Omgeving, Wonen-Vlaanderen en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) kan de Vlaamse overheid op één centraal punt alle relevante informatie over je woning samenbrengen. Alle nuttige info omtrent vergunningen, keuringen en attesten (zoals het energieprestatiecertificaat (EPC)) , de EPB-aangifte, het bodemattest en de attesten en verslagen rond woningkwaliteit. Elke Vlaamse woning heeft zo’n gratis digitaal paspoort.

Wat krijg je allemaal te zien in je woningpas?

 • Dashboard met een score per thema, zoals energie, bodem, zonnepotentieel, …
 • Algemene gebouwinformatie zoals ligging, indeling, …
 • Opgemaakte EPC's of EPB-aangiftes van de woning en informatie over de aanwezige isolatie en installaties.
 • Het vernieuwde EPC met renovatiestappenplan met kostinschatting.
 • Overzicht van beschikbare premies voor energiezuinige renovatiewerken.
 • Bodemgegevens uit het Grondinformatieregister (GIR) en de mogelijkheid om het bodemattest aan te vragen.
 • Zonnepotentieel aan de hand van de zonnekaart.
 • Mobiscore: milieuimpact van je verplaatsingen vanaf je woning.
 • Geschiedenis van stedenbouwkundige vergunningen.
 • Attesten rond woningkwaliteit, technisch verslag, conformiteitsattest, besluiten ongeschiktheid en onbewoonbaarheid.
 • Een tijdslijn met uitgevoerde renovatiewerken (sinds 2012) waarvoor je een premie van je netbeheerder ontving.
 • Je kunt als eigenaar zelf renovatiewerken aan de tijdlijn toevoegen.
 • De woningkwaliteitswijzer: een tool om de kwaliteit van je woning te testen.
 • Een tool om het energielabel van je woning te vergelijken.
 • Omgevingsinformatie: overstromingsgevoeligheid, onroerend erfgoed, bestemming volgens gewestplan …
 • Stappenplan: wat te doen bij (ver)bouwen, (ver)kopen of (ver)huren?
 • Rechtstreekse link naar 'Mijn Burgerprofiel'.

BENOveren? Raadpleeg je woningpas.

De woningpas zorgt niet enkel voor een administratieve vereenvoudiging, maar ondersteunt je dus ook bij het BENOveren van je woning. Heb je BENOvatieplannen? Fantastisch! Nu kun je heel makkelijk bij je woningpas terecht voor de resultaten van je EPC. Meer zelfs: je krijgt meteen een duidelijk overzicht van alle energiezuinige aanbevelingen. En in de toekomst zal het mogelijk om zelf documenten omtrent je BENOvatie toe te voegen en bewaren.

Zeer gebruiksvriendelijk.

Bij de woningpas staan duidelijkheid, gebruiksgemak en flexibiliteit voorop. Momenteel is de pas wel alleen beschikbaar voor eengezinswoningen, en enkel voor particulieren. Sinds eind april 2020 kun je je woningpas met anderen delen. Of zelfs de woning van een andere eigenaar raadplegen als je hiervoor zijn of haar toestemming krijgt. Dit kan uiteraard handig zijn bij (ver)koop of (ver)huur van je woning.

In de toekomst wordt de woningpas stelselmatig aangevuld. Zo volgt er een digitale kluis waar je relevante documenten (foto’s, attesten, plannen) aan jouw woningpas kan toevoegen. Daarnaast verzamelen we meer informatie over water: de keuringen van de privéwaterafvoer, de binneninstallatie en de aanwezige rioleringen. Ook vergunningen die via de Digitale Bouwaanvraag werden ingediend, komen in je woningpas.

Bijkomende vragen én antwoorden.

 • Moet je zelf je woningpas in orde brengen?
  Nee. De vier samenwerkende overheidsinstanties bundelen in zeer grote mate de bij hen al beschikbare informatie. Elke woning krijgt automatisch een woningpas, zonder dat je daar zelf iets moet aan bijdragen. Niet financieel en niet praktisch.
 • Gaat alles vanaf nu automatisch?
  Dat nu ook weer niet. De woningpas groepeert digitaal onder andere alle aanvragen, verleende vergunningen, attesten, keuringen en plannen van je woning. Maar voor elk van die zaken gelden regels, en die zijn nog steeds je eigen verantwoordelijkheid.
 • Wat is dus het voordeel van de woningpas?
  Je moet nog steeds het juiste attest op het juiste moment zelf aanvragen, bij de juiste instantie. Alleen, als je binnen de vijf jaar datzelfde attest opnieuw nodig hebt, hoef je niet langer je hele huis te doorzoeken. Want het staat allemaal in je handige woningpas!

Expert aan het woord

“Er bestaat al heel wat informatie over je woning, renoveren, …  Het is niet altijd nodig om nóg meer nieuwe informatie aan te reiken. Met de woningpas willen we enkel bestaande informatie, waarover de overheid beschikt, hergebruiken en begrijpbaar ter beschikking stellen. Zo blijft elke huiseigenaar goed op de hoogte van zijn woning. Meer nog: kan hij zelfs extra inspiratie opdoen en gemotiveerd worden om te BENOveren.
 

Tine Vande Casteele
Tine Vande Casteele
stafmedewerker, Vlaams Energieagentschap