De totaalrenovatiebonus: wie BENOveert, bespaart!

6 april 2020 - Leestijd: 6 minuten
Het is niet meer mogelijk om de BENO-pass aan te vragen. De EPC-labelpremie vervangt de BENO-pass, meer info hierover vind je hier: https://benoveren.fluvius.be/premies.
Heb je maximum 5 jaar geleden een renovatie uitgevoerd en hiervoor een premie gekregen? Dan kan je mogelijks wel nog een totaalrenovatiebonus krijgen.

 

Totaalrenovatiebonus

BENOveren kun je gerust stap voor stap doen. Pak je je woning integraal binnen de 5 jaar grondig aan? Dan belonen we je heel graag met de totaalrenovatiebonus.Wat? Waar? Wanneer? Waarom? We leggen het je hieronder uit in enkele heldere topics!

Concreet: heb je al 2 energiebesparende investeringen voor je volledige woning of appartement uitgevoerd? Dan ben je slechts 1 investering verwijderd om in aanmerking te kunnen komen voor een bijkomende totaalrenovatiebonus. Voer je daarna nog investeringen uit? Dan komen daar nog extra bonussen bovenop! Een stevig duwtje in de rug dus om jouw woning of appartement energiezuiniger te maken, te besparen op je energiefactuur en je draagt ook bij tot de klimaatdoelstellingen. Daarnaast verhoogt niet alleen het comfort in je woonst, je stekje krijgt ook een hogere (verkoops)waarde!

De BENO-pass in een notendop.

De BENO-pass is het elektronisch dossier van jouw woning of appartement waarin alle energiebesparende maatregelen bijgehouden worden die in aanmerking kunnen komen voor één of meerdere totaalrenovatiebonussen. De BENO-pass wordt voor jou automatisch aangemaakt en moet dus niet afzonderlijk aangevraagd worden. Gemakkelijk, toch?

De BENO-pass is gekoppeld aan een huis of appartement, niet aan de eigenaar. Verkoop je dus je gerenoveerde woning na het uitvoeren van twee energiebesparende renovaties? En voert de koper vervolgens binnen de 5 jaar na de eerste BENOvatiemaatregel een derde ingreep uit? Dan ontvangt hij dus de bonus ...

Let wel, enkel volgende investeringen komen in aanmerking:

  • Waarvoor je een premie hebt ontvangen van Fluvius.
  • Die na 1 januari 2017 uitgevoerd werden binnen periode van 5 jaar.
  • Die voldoen aan de minimale vereisten en technische voorwaarden (bv. omtrent isoleren).
  • Die uitgevoerd werden voor de totale woning (alle beglazing, volledig dak, …).

Enkel deze investeringen worden in de BENO-pass bijgehouden en komen in aanmerking voor een bonus.
Vanaf de datum op de eindfactuur van de eerste investering die op je BENO-pass staat, heb je nog vijf jaar de tijd om extra investeringen op de BENO-pass te laten meetellen.

Belangrijke weetjes om te onthouden?

1. Wie heeft recht op een totaalrenovatiebonus?

Voer je minimum 3 BENOvatiemaatregelen uit binnen een periode van 5 jaar, na 1 januari 2017? Dan kan je in aanmerking komen voor een totaalrenovatiebonus. Je BENO-pass wordt automatisch geactiveerd vanaf je eerste premie-aanvraag (datum eindfactuur).

2. Welke BENOvatiemaatregelen komen in aanmerking?

3. Hoeveel bedraagt de totaalrenovatiebonus

Een totaalrenovatie = de volledige renovatie van een woningonderdeel of de woningonderdelen binnen eenzelfde investeringstype. Bijvoorbeeld: een totaalrenovatie dakisolatie houdt in dat het volledige dak, al dan niet bestaande uit verschillende dakdelen, van de woning of wooneenheid gerenoveerd zijn volgens de voorwaarden.
De bonussen worden in schijven uitbetaald vanaf de 3de investering:

      BESCHERMDE KLANT
Bonus (€) Per woning  Per appartement/
wooneenheid
Per woning Per appartement/
wooneenheid
Na 3de investering € 1250 € 625 € 1875 € 937,5
Na 4de investering € 500 € 250 € 750 € 375
Na 5de investering € 1000 € 500 € 1500 € 750
Na 6de investering € 1000 € 500 € 1500 € 750
Na 7de investering € 1000 € 500 € 1500 € 750
TOTAAL € 4750 € 2375 € 7125 € 3562,5

In totaal kun je dus een bonus van in totaal € 4750 bijeen sprokkelen na 7 investeringen. Dat kan dus aardig oplopen! Voor appartementen bedraagt de bonus 50% van de bedragen voor een woning, en als beschermde klant heb je recht op een verhoogde bonus.

4. Heb je nog recht op andere premies?

Zeker en vast! De totaalrenovatiebonus is een extra premie bovenop de individuele BENOvatiepremies. Een overzicht van deze premies en de voorwaarden vind je hier.

5. Wanneer wordt de bonus toegekend en uitbetaald?

Een totaalrenovatiebonus wordt pas toegekend als je aan alle voorwaarden voldoet. Vervolgens krijg je de bonus apart van het premiebedrag van je premieaanvraag uitbetaald.
Belangrijk: Fluvius kan je contacteren om bijkomende informatie te geven. Zo kunnen we bijvoorbeeld foto’s opvragen om een beter zicht te krijgen op de totaliteit van je BENOvatie.

6. Een voorbeeld...

Begin 2017 isoleert Bas zelf zijn hellend dak. Hij doet dit voor het volledige dak en gebruikt een isolatiemateriaal met een R-waarde ≥ 4,5 m² K/W. In 2019 pakt Bas ook de muren van zijn woning aan: een erkende aannemer isoleert de 3 spouwmuren van zijn half open bebouwing. Beide premie-aanvragen worden goedgekeurd, en Bas ontvangt een premie van Fluvius voor elke investering. Beide investeringen komen in de BENO-pass van zijn woning. Later in 2020 vervangt Bas alle ramen van zijn woning. Ook deze premie-aanvraag krijgt een goedkeuring, wordt uitbetaald en opgenomen in de BENO-pass.

In de BENO-pass van Bas zijn woning zitten nu drie investeringen die in aanmerking kunnen komen voor de eerste totaalrenovatiebonus. Een Fluvius-medewerker gaat dan na of Bas de BENO-pass-voorwaarden (zie boven) volgt. Als alle investeringen voldoen, ontvangt Bas zijn eerste totaalrenovatiebonus voor een bedrag van € 1250.

Belangrijke noot hierbij: voldoet Bas niet aan bovenstaande voorwaarden? Dan kan hij toch nog de nodige verbeteringen uitvoeren (hier: bijvoorbeeld de beglazing vervangen). Om alsnog in aanmerking te komen voor de eerste totaalrenovatiebonus.

Expert aan het woord

“Degelijk BENOveren vraagt om een globale, en vooral doordachte, aanpak. De totaalrenovatiebonus wil daartoe aanzetten. Veel nieuwe eigenaars van een bestaande woning beslissen dikwijls om snel de ramen te vernieuwen. En dit zonder oog te hebben voor de aansluiting met bijvoorbeeld de isolatie van de buitengevel. Hierdoor ontstaan al snel koudebruggen met ernstig warmteverlies tot gevolg. Jammer, want dergelijke koudebruggen kun je perfect vermijden door de plaatsing van de ramen én de buitenisolatie samen te bekijken, en dit zonder meerkost.”

Ir Marc Peeters
BENOvatiecoach ZuidtrAnt