BENOlexicon: belangrijke begrippen omtrent BENOveren.

10 februari 2020 - Leestijd: 3 minuten
BENOlexicon

Beter renoveren of BENOveren biedt alleen maar voordelen: het verhoogt je comfort, verlaagt je energierekening én verhoogt de waarde van je woning. Bovendien kun je ook nog eens rekenen op heel wat interessante BENOvatiepremies. Maar voor je van start gaat met je BENOvatieplannen, maken we je graag vertrouwd met enkele belangrijke begrippen ...  

BENOveren.

BENOveren is een samentrekking van BEter reNOveren. Het doel? Je woning niet gewoon renoveren, maar veel beter renoveren, en zo je woonst zo energiezuinig mogelijk te maken. Concreet streef je dan naar een energiepeil van 60 of een EPC van 100 (zie verder). Doordat je huis energiezuiniger is, verklein je ook de uitstoot van CO2. Zo draag je ook jouw steentje bij tegen de opwarming van de aarde!

 

BENOvatiecoach.

Een BENOvatiecoach is een onafhankelijk vakexpert, erkend door Fluvius. Hij/zij begeleidt je gratis tijdens de BENOvatie en helpt je met het administratieve werk van bijvoorbeeld offertes of premies aanvragen. Het maakt niet uit of het gaat om een totaalrenovatie of enkel isolatie van pakweg je dak. Je kunt een beroep doen op een BENOvatiecoach via Fluvius. Wij betalen de coach, maar er zijn een aantal voorwaarden.

 

BENOvatiepremies.

Wie kiest voor energiezuiniger wonen, kan rekenen op financiële steun. Je hebt recht op tal van BENOvatiepremies, en daarnaast zijn er ook nog eens premies te verkrijgen via de stad, provincie, Vlaamse overheid… Ontdek het handige overzicht van de diverse BENOvatiepremies mét bijkomende totaalrenovatiebonus van Fluvius. Een extra duwtje in de rug om de investeringkost nog sneller terug te verdienen

 

E-peil

Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een gebouw (bv. woning). Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger. Het E-peil hangt af van de compactheid, thermische isolatie, luchtdichtheid, ventilatie, verwarmingsinstallatie en het systeem voor warmwatervoorziening, oriëntatie en bezonning en de koelinstallatie. Het E-peil wordt berekend voor elk deel van een gebouw dat afzonderlijk gebruikt wordt, en voor elk deel dat een verschillende bestemming heeft.

 

Energieprestatie en binnenklimaat (EPB).

Het EPB heeft betrekking op het energetische totaalpakket van je woning: isolatie, luchtdichtheid, zonnepanelen, ventilatie, verwarmingssystemen, ... maar ook op de kwaliteit van je binnenklimaat. De EPB-eisen worden steeds strenger, wat betekent dat woningen steeds energiezuiniger zullen worden en minder gaan uitstoten. Dat betekent ook dat energiefacturen zullen dalen. Extra investeren in energiezuinige maatregelen is dus niet alleen goed voor de planeet, maar ook voor je portefeuille.

 

Energieprestatiecertificaat (EPC).

Een EPC geeft weer hoe energiezuinig een gebouw is. Het document geeft je inzicht in de energieprestatie met informatie over de isolatie van gevels, daken en vloeren, de soort beglazing, plus welke installaties voor ventilatie, verwarming, koeling, warm water, eventueel verlichting en hernieuwbare energie aanwezig zijn. Dankzij een label of energiescore is in één opslag duidelijk wat de energetische toestand is van een woning, appartement of klein niet-residentieel gebouw.  Bovendien staan op elk EPC aanbevelingen om het gebouw energiezuiniger te maken.
 

Energiescan.
Een energiescan is een handige, snelle doorlichting van je woonst. Het belangrijkste doel van de energiescanner? De energieprestaties meten én onderzoeken. Want hierdoor kom je te weten welke maatregelen je kunt treffen om energie te besparen.